Previous
Next
EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ημερολογιακών ημερών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • Εάν η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καρτελάκια κλπ.).• Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική.

• Προκειμένου να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τη σχετική του απόφαση, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας είτε την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο thecustom.store. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.

• Κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 4 ημερών.

• Εφόσον το προϊόν επιστραφεί, η ΕΤΑΙΡΙΑ προβαίνει σε έλεγχο για το αν η υπαναχώρηση συντελείται νόμιμα. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, το πολύ μέσα σε 4 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι, ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Σε κάθε περίπτωση που το προϊόν κρίνεται ότι δεν έχει επιστραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση της αξίας του προϊόντος, η οποία θα συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση που δεν επιστρέφεται το σύνολο του τιμήματος, θα ενημερώνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Eυνόητο είναι ότι τα προϊόντα δε θα πρέπει να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή να είναι φθαρμένα/λερωμένα. Η μείωση της αξίας από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προϊόντων μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με την συσκευασία των προϊόντων, όπως απεστάλησαν, και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση με Δελτίο αποστολής – επιστροφής προϊόντων.Για την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο. Υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή να έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, συμπεριλαμβάνοντας το δελτίο επιστροφής.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω όροι που αφορούν και τις επιστροφές των προϊόντων.

ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς  εξατομικευμένα.• Είδη STOCK-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που σαφώς επισημαίνονται στους καταλόγους και στο e-shop της εταιρίας.• Είδη που αναγράφονται ως ΚΠ (Κατόπιν Παραγγελίας).• Δείγματα, δηλ. μεμονωμένα τεμάχια ανά κωδικό.• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. ακουστικά, hands free, βούρτσες μαλλιών, καλλυντικά, εσώρουχα, κρέμες, καλλυντικά, λαστέξ, μαγιό κλπ).• Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.• Αγαθά τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε κάθε μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εφόσον ο πελάτης αγόρασε το προϊόν για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, υφίσταται ελάχιστη χρέωση διαχείρισης επιστροφής/αλλαγής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (5 ημέρες από την παραλαβή) με Δελτίο Αποστολής – Επιστροφής και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης οφείλει πριν την αποστολή να συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο και η ΕΤΑΙΡΙΑ να αποστείλει επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.• Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική. Ο πελάτης επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Η αντικατάσταση/επιδιόρθωση του προϊόντος τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας με φροντίδα του πελάτη, προκειμένου να εξετασθεί το αληθές του ισχυρισμού περί ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος αφορά σε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η ΕΤΑΙΡΙΑ και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του εμπορεύματος ή επιδιόρθωση του ελαττώματος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΙΑ.• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΙΑ τρόπος επιστροφής, ήτοι εντός 5 ημερών από την παραλαβή των λάθος προϊόντων, μετά από ενημέρωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thecustom.store και σχετικής έγκρισης.

ΆΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιήσει ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, και ενώ του έχει αποσταλεί, αρνηθεί για κάποιο λόγο να την παραλάβει, τότε επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα μεταφορικά έξοδα αποστολής και επιστροφής καθώς και με χρέωση διαχείρισης επιστροφής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την ως άνω χρέωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.   

Σε περίπτωση εκ νέου αποστολής της παραγγελίας στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα συμπεριλαμβάνεται και η ως άνω χρέωση των προηγούμενων εξόδων αποστολής/επιστροφής καθώς και του ποσοστού 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων ως χρέωση διαχείρισης. Διαφορετικά ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις ως άνω χρεώσεις με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

Για τους πελάτες που στο ιστορικό τους έχουν αποστολές που αρνήθηκαν να παραλάβουν ή δεν ανταποκρίθηκαν στην γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και έτσι επιστράφηκαν με την ένδειξη (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ-ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να εκτελεί την παραγγελία μόνο μετά από αποπληρωμή του συνολικού ποσού της νέας παραγγελίας.   

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των ως άνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας πράξης από την πλευρά του Πελάτη.

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

68/53

70/56

72/59

74/62

76/65

Επιλέξτε κατηγορία

imperial3D
Unisex T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m²- 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ 
Λεπτομέρειες: Κοντά μανίκια – Κυλινδρικό – Διπλές ραφές στο κολάρο, τα μανίκια και τη μέση – Ελαστικό ριπ στη λαιμόκοψη – Φακαρόλα στο λαιμό
snake3D
Μπλούζα φούτερ ενηλίκων
Σύνθεση : Φούτερ 270g/m² – 65% Πολυέστερ – 35% Βαμβάκι
Λεπτομέρειες: Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και τη μέση – Στρογγυλή λαιμόκοψη
regfit3D
 Ανδρικό T-shirt σε στενή γραμμή
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Κοντά, εφαρμοστά μανίκια με διπλές ραφές – Πλαϊνές ραφές – Στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό – Χωρίς στρίψιμο ραφών
monarch3D
Ανδρικό μακρυμάνικο T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Μακριά μανίκια – Κυλινδρικό – Μανσέτες χωρίς ριπ – Στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό
sweat3D
Unisex φούτερ
Σύνθεση : Φούτερ 260g/m² – 50% Bαμβάκι Ringspun – 50% Πολυέστερ
Λεπτομέρειες: Μανικοκόλληση – Κυλινδρικό – Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το κολάρο και τη μέση

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

69,5/50,5

71,5/53,5

73,5/56,5

75,5/59,5

77,5/62,5

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

72/52

74/55

76/58

78/61

80/64

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

60/40

62/43

64/46

66/49

68/52

Στείλτε μας τη φωτογραφία σας με το προϊόν που έχετε από το κατάστημά μας και κερδίστε κάθε βδομάδα μία μπλούζα με το δικό σας σχέδιο

B2B

Please wait...

Δωρεάν αποστολή
Δωρεάν αποστολή για αγορές άνω των 40€
My Wallet
Με κάθε αγορά σας κερδίζετε έκπτωση για επόμενη παραγγελία σας
Μάθετε περισσότερα
Κερδίστε
Συνεργαστείτε μαζί μας για να πουλάτε τα δικά σας είδη με τα δικά σας σχέδια.
Το θέλω
Είδη εργασίας
Συνδυάστε την απόλυτη πρακτικότητα ενός επαγγελματικού ρούχου και της εταιρικής εικόνας στον χώρο εργασίας.
Δείτε τα είδη
Previous
Next
regentwomen
Γυναικείο T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Κοντά μανίκια – Πλαϊνές ραφές – Τελειώματα με διπλές ραφές – Ριπ στη λαιμόκοψη – Φακαρόλα στο λαιμό – Στενή γραμμή
majestic
Γυναικείο T-shirt LSL
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Μακριά μανίκια – Πλαϊνές ραφές – Μανσέτες χωρίς ριπ – Χαμηλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό – Εφαρμοστή γραμμή

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

RSS ΠΑΟΚ – Community
 • Kραϊόβα για Μιτρίτσα και Βαρέλα 19/05/2022
  Σύμφωνα με δημοσιεύματά της εφημερίδας FORZA ψηλά ανεβάζει τον πήχη η Κραϊόβα ενόψει της ερχόμενης σεζόν, θέτοντας ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι υπεύθυνοι της ομάδας έχουν αρχίσει το μεταγραφικό τους σχεδιασμό, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Αλεξάντρου Μιτρίτσα και Φερνάντο Βαρέλα.Ο Ρουμάνος εξτρέμ του Δικεφάλου έχει αγωνιστεί στην Κραϊόβα, από την οποία αποχώρησε […]
 • Από τον 2ο προκριματικό ο ΠΑΟΚ! 18/05/2022
  Οριστικά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα αρχίσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες που πήραν το εισιτήριο.Από τη στιγμή που η Ρέιντζερς ηττήθηκε στον τελικό του Europa δεν υπάρχει περίπτωση ο κυπελλούχος Ελλάδας να κερδίσει έναν γύρο στη διοργάνωση. Επομένως ο ΠΑΟΚ ακόμη και ως κυπελλούχος Ελλάδας θα αναγκαστεί να δώσει τρεις […]
 • 19η Μαΐου: ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων 18/05/2022
  Η 19η Μαΐου είναι μία ημέρα πένθους και εθνικής μνήμης. Είναι και μία ημέρα περισυλλογής, που μας δίνει ακόμα μια αφορμή να αναλογιστούμε τους 353.000 Έλληνες του Πόντου που έχασαν τη ζωής τους, αλλά και όλους εκείνους που έχασαν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους, τη γη και την πατρίδα τους. Είναι όμως και μία ημέρα […]
 • Ρεκόρ καριέρας για Άκπομ 18/05/2022
  Ο Τσούμπα Άκπομ «σφράγισε» τη νίκη του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο τελευταίο ματς της σεζόν για το πρωτάθλημα της Super League, με τον Άγγλο επιθετικό να φτάνει συνολικά τα 11 γκολ.Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί και την κορυφαία του Άκπομ στο σκοράρισμα, αφού μέχρι τώρα στην καριέρα του ποτέ δεν είχε σημειώσει 11 […]
 • Εξαφανίζονται τα εισιτήρια του τελικού! 18/05/2022
  Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ… εξαφανίζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, αφού μέχρι τώρα έχουν διατεθεί 17.500 εισιτήρια, με την διάθεσή τους να συνεχίζεται.Όπως και την Τετάρτη, έτσι και την Πέμπτη (18/5), τα εκδοτήρια στο γήπεδο της Τούμπας, θα είναι ανοιχτά από τις 10:00 το πρωί.Οι φίλοι του Δικεφάλου δείχνουν την απίστευτη δίψα που […]
 • Τεράστια νίκη και είσοδος στην εξάδα! 18/05/2022
  Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στον Πειραιά και "έσπασε" για δεύτερη φορά την έδρα του Εθνικού με 5-6, πετυχαίνοντας την είσοδο της ομάδας στην εξάδα του πρωταθλήματος. Πλέον, ο Δικέφαλος του Βορρά θα παλέψει με τον Υδραϊκό για την πολυπόθητη πέμπτη θέση, που οδηγεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Θοδωρής Χατζηθεοδώρου, δήλωσε μετά […]
 • Ποιοι μένουν την νέα σεζόν! 18/05/2022
  Τα δεδομένα για το ρόστερ της επόμενης χρονιάς...Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την σεζόν στην Basket League ως 9ος, χωρίς να κατορθώσει την είσοδο στα play-off (για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια). Η φετινή σεζόν, χαρακτηρίστηκε από τα περισσότερα μέλη της ομάδας ως αποτυχημένη. Και μάλλον ορθά...Η επόμενη μέρα στον μπασκετικό ΠΑΟΚ περιλαμβάνει πλήθος αλλαγών, αφού […]
 • Δύο χρόνια PAOK COMMUNITY! 18/05/2022
  Δύο ολόκληρα χρόνια PAOK COMMUNITY. Δύσκολο να το χωρέσει ο νους μας ότι μία προσπάθεια που ξεκίνησε από το τίποτα θα έφτανε τόσο ψηλά, και θα είχε μάλιστα και διάρκεια. Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια συναντήσαμε αρκετά εμπόδια, με αποκορύφωση την απώλεια της πρώτης μας σελίδας στο Instagram, όμως κάθε εμπόδιο για καλό δεν λένε; […]
 • Ισπανική «σφυρίχτρα» στον τελικό! 18/05/2022
  Τον διαιτητή του μεγάλου τελικού Κυπέλλου ανακοίνωσε η ΕΠΟ και την ΚΕΔ, με τον Ισπανό Αντόνιο Λαοθ να επιλέγεται για τη μεγάλη αναμέτρηση του ΟΑΚΑ, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.Ο 45χρονος, κατηγορίας Elite της UEFA επελέγη για να διευθύνει τον αγώνα που θα κρίνει τον Κυπελλούχο Ελλάδας, το ερχόμενο Σάββατο (21/5, 20:00), στο Ολυμπιακό Στάδιο […]
 • Διοίκηση ΟΑΚΑ: "Με ευθύνη της ΕΠΟ δεν έχει υπογραφεί η παραχώρηση για τον τελικό του Κυπέλλου" 18/05/2022
  Η Διοίκηση του ΟΑΚΑ με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι με αποκλειστική ευθύνη της ΕΠΟ δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση παραχώρησης του σταδίου για τον τελικό του Κυπέλλου.Μπορεί να βρισκόμαστε μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον τελικό του Κυπέλλου (21/05, στις 20:00, Cosmotesports1) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, ωστόσο δεν έχει υπογραφεί ακόμα η […]
 • Ο τραυματισμός του Ελ Καντουρί 18/05/2022
  Το σήριαλ με τους τραυματισμούς του Ομάρ Ελ Καντουρί στον ΠΑΟΚ έχει πολλά επεισόδια όλα αυτά τα χρόνια. Μετά την τελευταία αναγκαστική αποχή του από την ενεργό δράση, ο Μαροκινός μέσος επιστρέφει σταδιακά, πρώτα στο τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στον Πειραιά και κατόπιν στο χθεσινό (17/5) ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.Ο Ελ Καντουρί […]
 • Ο ΠΑΟΚ απόψε υποστηρίζει…Ρέιντζερς 18/05/2022
  Ρέιντζερς και Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα διασταυρώσουν απόψε (18/5, 22.00) στην Σεβίλλη τα ξίφη τους με φόντο την κατάκτηση του φετινού Europa League. Μια σπουδαία αναμέτρηση που δεν έχει ενδιαφέρον μόνο για τους δυο φιναλίστ αλλά και για τον… ΠΑΟΚ.Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο ποδοσφαιρικός χάρτης αυτήν την στιγμή, αν η σκωτσέζικη ομάδα σηκώσει την κούπα, […]
 • Βιεϊρίνια: «Ο τελικός θα κρίνει την σεζόν!» 17/05/2022
  Στο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει επικρατήσει στον τελικό του Κυπέλλου για να κριθεί ως επιτυχημένη η σεζόν του στάθηκε ο αρχηγός του Δικεφάλου, Αντελίνο Βιεϊρίνια, μετά το 2-0 επί του Παναθηναϊκού.Αναλυτικά όσα δήλωσε:«Είναι καλά η ομάδα, οποτε είμαι καλά και εγώ. Ήταν μια δύσκολη χρονιά με πολλές υποχρεώσεις. Κατακτήσαμε τη 2η θέση και πλέον πάμε […]
 • Συνεχίζονται οι πωλήσεις εισιτηρίων για τον τελικό 17/05/2022
  Με γοργό ρυθμό «φεύγουν» τα εισιτήρια του τελικού κυπέλλου στο ΟΑΚΑ, που αναλογούν στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.Οι πωλήσεις των εισιτηρίων έχουν ξεπεράσει τις 16.000. Τα εκδοτήρια της Τούμπας θα είναι ανοιχτά και αύριο από τις 10 το πρωϊ.
 • Βαρέλα: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές που έζησα στον ΠΑΟΚ» 17/05/2022
  Δακρυσμένος έδωσε την τελευταία του συνέντευξη από την Τούμπα ο Φερνάντο Βαρέλα, ο οποίος μετά το πέρας της σεζόν θα αποχωρήσει από την ομάδα.Μεταξύ άλλων ο Φερνάντο Βαρελα σημείωσε στην κάμερα των καναλιών Novasports πως:«Είναι πολύ έντονα τα συναισθήματα. Έχω ζήσει καλές και κακές στιγμές. Δε θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές που έζησα στον ΠΑΟΚ. […]
 • Το τελευταίο αντίο! 17/05/2022
  Στο τέλος της σημερινής αναμέτρησης όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη και τον Φερνάντο Βαρελά, καθώς είναι το τελευταίο τους ματς με την ασπρόμαυρη φανέλα στην Τούμπα. Όλο το γήπεδο τραγούδησε ρυθμικά το όνομά τους στο τελευταίο αντίο, καθώς αμφότεροι δεν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟΚ. 
 • Λουτσέσκου: «Ιδιαίτερο ματς ο τελικός» 17/05/2022
  Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ρωτήθηκε στο flash interview της Nova για τη σεζόν, τον τελικό, το τετ-α-τετ με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και έδωσε τις απαντήσεις του.Αρχικά σχολίασε: «Πάνω απ’ τα όρια μας ότι κάναμε αυτή τη σεζόν. Με όλα όσα περάσαμε ήταν ακατόρθωτο. Μετά τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό παίζαμε με τη μισή ομάδα κάθε 3 μέρες […]
 • Η Τούμπα αποθέωσε Μαουρίσιο! 17/05/2022
  Τρομερή στιγμή στο γήπεδο της Τούμπας στην διάρκεια της αλλαγής του Ζοσέ Μαουρίσιο, αφού οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έδωσαν ένα ζεστό χειροκρότημα στον Βραζιλιάνο μέσο.Ο πρώην παίκτης του Δικεφάλου και νυν του Παναθηναϊκού, κέρδισε το ζεστό χειροκρότημα των οπαδών του ΠΑΟΚ, που αναγνώρισαν την προσφορά του Βραζιλιάνου χαφ στους «ασπρόμαυρους».Ο Μαουρίσιο, ανταπέδωσε το χειροκρότημα σε […]
 • Νίκη και ..πάει τελικό με ψυχολογία! 17/05/2022
  Την καλύτερη πρόβα ενόψει τελικού κυπέλλου έκανε ο ΠΑΟΚ που επικράτησε με 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα καταλαμβάνοντας την 2η θέση. Μεταμορφωμένος ο Δικέφαλος πέτυχε από νωρίς δυο γκολ και πήρε την πρώτη του νίκη μετά από 11 ματς!Χωρίς τον Κούρτιττς αλλά με επιστροφές Μπίσεσβαρ και Άκπομ ήταν […]
 • «Λουκέτο» της UEFA στη Θύρα 4! 17/05/2022
  Καμπάνα από την πειθαρχική επιτροπή της UEFA επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ, για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League με τη Μαρσέιγ.Πιο συγκεκριμένα, η πειθαρχική επιτροπή επέβαλε την ποινή μερικού κλεισίματος στις Θύρες 4 και 4 Α του γηπέδου της Τούμπας για μια αγωνιστική, αλλά και 70 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο.Αξίζει να […]