Previous
Next
EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ημερολογιακών ημερών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • Εάν η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καρτελάκια κλπ.).• Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική.

• Προκειμένου να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τη σχετική του απόφαση, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας είτε την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο thecustom.store. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.

• Κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 4 ημερών.

• Εφόσον το προϊόν επιστραφεί, η ΕΤΑΙΡΙΑ προβαίνει σε έλεγχο για το αν η υπαναχώρηση συντελείται νόμιμα. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, το πολύ μέσα σε 4 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι, ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Σε κάθε περίπτωση που το προϊόν κρίνεται ότι δεν έχει επιστραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση της αξίας του προϊόντος, η οποία θα συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση που δεν επιστρέφεται το σύνολο του τιμήματος, θα ενημερώνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Eυνόητο είναι ότι τα προϊόντα δε θα πρέπει να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή να είναι φθαρμένα/λερωμένα. Η μείωση της αξίας από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προϊόντων μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με την συσκευασία των προϊόντων, όπως απεστάλησαν, και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση με Δελτίο αποστολής – επιστροφής προϊόντων.Για την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο. Υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή να έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, συμπεριλαμβάνοντας το δελτίο επιστροφής.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω όροι που αφορούν και τις επιστροφές των προϊόντων.

ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς  εξατομικευμένα.• Είδη STOCK-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που σαφώς επισημαίνονται στους καταλόγους και στο e-shop της εταιρίας.• Είδη που αναγράφονται ως ΚΠ (Κατόπιν Παραγγελίας).• Δείγματα, δηλ. μεμονωμένα τεμάχια ανά κωδικό.• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. ακουστικά, hands free, βούρτσες μαλλιών, καλλυντικά, εσώρουχα, κρέμες, καλλυντικά, λαστέξ, μαγιό κλπ).• Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.• Αγαθά τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε κάθε μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εφόσον ο πελάτης αγόρασε το προϊόν για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, υφίσταται ελάχιστη χρέωση διαχείρισης επιστροφής/αλλαγής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (5 ημέρες από την παραλαβή) με Δελτίο Αποστολής – Επιστροφής και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης οφείλει πριν την αποστολή να συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο και η ΕΤΑΙΡΙΑ να αποστείλει επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.• Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική. Ο πελάτης επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Η αντικατάσταση/επιδιόρθωση του προϊόντος τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας με φροντίδα του πελάτη, προκειμένου να εξετασθεί το αληθές του ισχυρισμού περί ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος αφορά σε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η ΕΤΑΙΡΙΑ και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του εμπορεύματος ή επιδιόρθωση του ελαττώματος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΙΑ.• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΙΑ τρόπος επιστροφής, ήτοι εντός 5 ημερών από την παραλαβή των λάθος προϊόντων, μετά από ενημέρωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thecustom.store και σχετικής έγκρισης.

ΆΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιήσει ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, και ενώ του έχει αποσταλεί, αρνηθεί για κάποιο λόγο να την παραλάβει, τότε επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα μεταφορικά έξοδα αποστολής και επιστροφής καθώς και με χρέωση διαχείρισης επιστροφής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την ως άνω χρέωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.   

Σε περίπτωση εκ νέου αποστολής της παραγγελίας στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα συμπεριλαμβάνεται και η ως άνω χρέωση των προηγούμενων εξόδων αποστολής/επιστροφής καθώς και του ποσοστού 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων ως χρέωση διαχείρισης. Διαφορετικά ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις ως άνω χρεώσεις με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

Για τους πελάτες που στο ιστορικό τους έχουν αποστολές που αρνήθηκαν να παραλάβουν ή δεν ανταποκρίθηκαν στην γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και έτσι επιστράφηκαν με την ένδειξη (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ-ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να εκτελεί την παραγγελία μόνο μετά από αποπληρωμή του συνολικού ποσού της νέας παραγγελίας.   

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των ως άνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας πράξης από την πλευρά του Πελάτη.

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

68/53

70/56

72/59

74/62

76/65

Επιλέξτε κατηγορία

imperial3D
Unisex T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m²- 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ 
Λεπτομέρειες: Κοντά μανίκια – Κυλινδρικό – Διπλές ραφές στο κολάρο, τα μανίκια και τη μέση – Ελαστικό ριπ στη λαιμόκοψη – Φακαρόλα στο λαιμό
snake3D
Μπλούζα φούτερ ενηλίκων
Σύνθεση : Φούτερ 270g/m² – 65% Πολυέστερ – 35% Βαμβάκι
Λεπτομέρειες: Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και τη μέση – Στρογγυλή λαιμόκοψη
regfit3D
 Ανδρικό T-shirt σε στενή γραμμή
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Κοντά, εφαρμοστά μανίκια με διπλές ραφές – Πλαϊνές ραφές – Στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό – Χωρίς στρίψιμο ραφών
monarch3D
Ανδρικό μακρυμάνικο T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Μακριά μανίκια – Κυλινδρικό – Μανσέτες χωρίς ριπ – Στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό
sweat3D
Unisex φούτερ
Σύνθεση : Φούτερ 260g/m² – 50% Bαμβάκι Ringspun – 50% Πολυέστερ
Λεπτομέρειες: Μανικοκόλληση – Κυλινδρικό – Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το κολάρο και τη μέση

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

69,5/50,5

71,5/53,5

73,5/56,5

75,5/59,5

77,5/62,5

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

72/52

74/55

76/58

78/61

80/64

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

60/40

62/43

64/46

66/49

68/52

Στείλτε μας τη φωτογραφία σας με το προϊόν που έχετε από το κατάστημά μας και κερδίστε κάθε βδομάδα μία μπλούζα με το δικό σας σχέδιο

B2B

Please wait...

My Wallet
Με κάθε αγορά σας κερδίζετε έκπτωση για επόμενη παραγγελία σας
Μάθετε περισσότερα
Κερδίστε
Συνεργαστείτε μαζί μας για να πουλάτε τα δικά σας είδη με τα δικά σας σχέδια.
Το θέλω
Είδη εργασίας
Συνδυάστε την απόλυτη πρακτικότητα ενός επαγγελματικού ρούχου και της εταιρικής εικόνας στον χώρο εργασίας.
Δείτε τα είδη
Previous
Next
regentwomen
Γυναικείο T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Κοντά μανίκια – Πλαϊνές ραφές – Τελειώματα με διπλές ραφές – Ριπ στη λαιμόκοψη – Φακαρόλα στο λαιμό – Στενή γραμμή
majestic
Γυναικείο T-shirt LSL
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Μακριά μανίκια – Πλαϊνές ραφές – Μανσέτες χωρίς ριπ – Χαμηλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό – Εφαρμοστή γραμμή

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

RSS ΠΑΟΚ – Community
 • Το πάλεψε αλλά έχασε στην πρεμιέρα! 05/10/2022
  Την ήττα με 66-70 γνώρισε ο πολύ μαχητικός ΠΑΟΚ από την Ντιζόν στο Παλατάκι για την πρώτη αγωνιστική του BCL.Ο δικέφαλος αν και κατάφερε να φτάσει το σκορ στο -2 λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δεν κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι, γνωρίζοντας την πρώτη του ήττα για την φετινή χρονιά.Τα δεκάλεπτα: 13-19, 28-37, 46-55, […]
 • Ανακούφιση με Ολιβέιρα! 04/10/2022
  Θετικά νέα για τον ΠΑΟΚ, καθώς η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Πορτογάλος βγήκε καθαρή, γεγονός που έφερε ανακούφιση στις τάξεις του Δικεφάλου.Ο Ολιβέιρα συνεχίζει να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και για αυτό τον λόγο η κατάσταση του αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό τιμ της ομάδας. 
 • Κατέκτησε το τουρνουά προετοιμασίας «Memorial Velikana»! 02/10/2022
  Ο βολεϊκός ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της νέας σεζόν, με την ομάδα του Γιόσκο Μιλενκόσκι να παρουσιάζει ένα εξαιρετικό πρόσωπο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια.Ο Δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε το τουρνουά «Memorial Velikana», επικρατώντας και της OK Vojvodina με 3-0 σετ. Τις προηγούμενες ημέρες είχε επιβληθεί με 3-1 και 3-2 σετ αντίστοιχα των […]
 • Λουτσέσκου: "Ήθελα να μιλήσω με τον κόσμο"! 02/10/2022
  Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ανέλυσε όλα όσα συνέβησαν στο σημερινό ντέρμπι, στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με το τέλος της αναμέτρησης. Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ:Αρχικά, είπε:«Είμαι απογοητευμένος, αλλά βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Η ομάδα παράγει καλό ποδόσφαιρο, εξελίσσεται. Κάναμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος χάσαμε τον έλεγχο, αλλά δεν πήρε τα ηνία […]
 • Ντεμπούτο για Γκορντεζιάνι! 02/10/2022
  Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ έγραψε την πρώτη του συμμετοχή με την "μεγάλη" ομάδα, κάνοντας ντεμπούτο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.Ο 20χρονος φορ αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και άφησε θετικές εντυπώσεις για την συνέχεια.Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε μετά το παιχνίδι πως δεν είναι  εύκολο να ενταχθεί τόσο γρήγορα ένα νέο παιδί στην πρώτη […]
 • Α. Ζίβκοβιτς: «Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή»! 02/10/2022
  Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του για την ήττα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για τον ίδιο και τους συμπαίκτες του.Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σέρβος εξτρέμ του ΠΑΟΚ:«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για εμάς, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σα να μην μπορούσαμε […]
 • Στα αποδυτήρια ο Γιώργος Σαββίδης! 02/10/2022
  Ο γιος του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ και μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ, κατέβηκε στα αποδυτήρια της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό, για να μιλήσει στους παίκτες.Ο Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος είναι διαρκώς δίπλα στην ομάδα, θέλησε να εκφράσει τις σκέψεις του στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, μετά την ήττα από τους πράσινους.
 • Ένταση οπαδών κατά του Λουτσέσκου, συνομίλησαν μαζί του! 02/10/2022
  Αποδοκιμασίες από μερίδα φίλων του ΠΑΟΚ δέχτηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο όταν και ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στην κάμερα της NOVA.Ο Ρουμάνος τεχνικός έγινε δέκτης παραπόνων για την ήττα από τον Παναθηναϊκό με ανατροπή στο γήπεδο της Τούμπας.Ο Λουτσέσκου πήγε προς το μέρος των φίλων του ΠΑΟΚ που τον αποδοκίμασαν προκειμένου να […]
 • Τα πρώτα λόγια του Λουτσέσκου μετά την ήττα 02/10/2022
  Παρακάτω οι πρώτες του δηλώσεις:«Δεν σκοράραμε δεύτερο γκολ στο πρώτο μέρος ενώ είχαμε τον έλεγχο και τις ευκαιρίες για να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο χάθηκε ο έλεγχος από την μεριά μας, αλλά δεν τον κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δύο μεγάλες μπαλιές και από το VAR τα γκολ του. Εμείς είχαμε τρεις ευκαιρίες τουλάχιστον να […]
 • Η πρώτη εκτίμηση για Ολιβέιρα! 02/10/2022
  Ο Νέλσον Ολιβέιρα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να είναι καθησυχαστικοί για τον Πορτογάλο επιθετικό.Όπως μεταφέρθηκε από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο Ολιβέιρα αισθάνθηκε βαρύ το πόδι του και προτιμήθηκε να αντικατασταθεί, δεδομένης και της ευπάθειάς του στους τραυματισμούς.Έτσι, η αλλαγή του Πορτογάλου […]
 • Νάρεϊ για Mundial: «Πάντα στα φαβορί η Γερμανία, θα πραγματοποιήσει καλή πορεία» 02/10/2022
  Την πεποίθηση πως η γενέτειρά του, Γερμανία, θα πραγματοποιήσει καλή πορεία στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ εξέφρασε ο Κάλεντ Νάρεϊ.Ο Γερμανός εξτρέμ του ΠΑΟΚ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 και την εκπομπή «Ο δρόμος για το Κατάρ» για το Mundial υπογραμμίζοντας πως δεν θεωρεί ότι η περίοδος διεξαγωγής του θα επηρεάσει την ποιότητα των […]
 • Πρίγιοβιτς: «Για τον Ιβάν ήμουν ο killer στρατιώτης που ήθελε στον ΠΑΟΚ, είχαμε όλοι νοοτροπία νικητή» 02/10/2022
  Αποκαλυπτικός ο Αλεκσάνταρ Πρίγιοβιτς στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο SDNA.Ο σπουδαίος Σέρβος στράικερ, αναφέρθηκε στα γκολ που πετύχαινε σταθερά κόντρα στονΠαναθηναϊκό (πέντε τέρματα σε τέσσερις εμφανίσεις), πρόβλεψε νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού με 1-0, αλλά και σκόρερ Βιεϊρίνια ή Κούρτιτς ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μυστικό των επιτυχιών του «Δικεφάλου» με τον ίδιο […]
 • Μαλεζάς: «Στο τέλος κάθε παιχνιδιού να είμαστε νικητές» 02/10/2022
  Στο ντέρμπι των “μικρών”, ο ΠΑΟΚ επικράτησε επί του Παναθηναϊκού με 2-1, με το νικητήριο γκολ να έρχεται στις καθυστερήσεις, από τον Τζίμα. Εκπληκτικό ξεκίνημα για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, η οποία βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Superleague Κ19, έχοντας το απόλυτο των νικών μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές.Ο τεχνικός του Δικεφάλου […]
 • Ετοιμάζεται για επιστροφή ο Μιχαηλίδης! 02/10/2022
  Ο Γιάννης Μιχαηλίδης εκπροσώπησε, μαζί με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ στο μνημόσυνο των Τεμπών.Στο περιθώριο του μνημόσυνου, ο νεαρός αμυντικός του Δικεφάλου εκμυστηρεύτηκε ότι λογικά μέσα στην ερχόμενη βδομάδα θα αρχίσει να μπαίνει σε ένα κομμάτι της κανονικής προπόνησης της ομάδας.Αυτά είναι τα απαραίτητα στάδια για την επιστροφή, πάντως στον ΠΑΟΚ […]
 • Πήρε το ντέρμπι η Κ19 με λυτρωτή Τζίμα στις καθυστερήσεις! 02/10/2022
  Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Κ19 της Super League, ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε στην Σουρωτή τον Παναθηναϊκό, του οποίου και επικράτησε με 2-1 με γκολ στο φινάλε του ντέρμπι.Έτσι, ο Δικέφαλος έκανε το τέσσερα στα τέσσερα μετά τις νίκες κόντρα σε Άρη, ΟΦΗ εκτός έδρας και Λαμία εντός έδρας.Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι […]
 • Κωνσταντέλιας: «Το θέλουμε και το θέλω πολύ!» 02/10/2022
  Για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα (21.30, 2/10) μίλησε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.Ο νεαρός μέσος του ΠΑΟΚ τόνισε για την θέληση στην οποία θα κριθεί αναμέτρηση, ενώ μίλησε και τον ίδιο και την συμμετοχή στην ανδρική ομάδα του Δικεφάλου.Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια στη NOVA:«Δουλέψαμε σκληρά, είχαμε και κάποιες μέρες ξεκούραση. Η […]
 • Νέσμπεργκ: «Είμαι έτοιμος να τα δώσω όλα!» 02/10/2022
  Ο Ιβάν Νέσμπεργκ μίλησε για το αποψινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στην Τούμπα και εξέφρασε την ανυπομονησία για την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου.Ο Νορβηγός αμυντικός ανέφερε ότι περιμένει ένα δυνατό παιχνίδι με μονομαχίες, ενώ όπως είπε οι «ασπρόμαυροι» θα πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι στο πλάνο τους.Αναλυτικά όσα είπε στα κανάλια Nova […]
 • Ολοκληρώθηκε το μνημόσυνο στα Τέμπη! 02/10/2022
  Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το ετήσιο μνημόσυνο στα Τέμπη, όπου δίνουν το παρόν αρκετοί φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, ώστε να τιμήσουν τους Χαράλαμπο Ζαπουνάκη, Δημήτριο Ανδρεαδάκη, Χριστίνα Τζιόβα, Αναστάσιο Θέμελη, Γεώργιο Γκανάτσιο και τον Κυριάκο Λαζαρίδη, που δεν βρίσκονται πια στη ζωή.Στο μνημείο των Τεμπών βρέθηκε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Σαββίδης ο οποίος κατέθεσε και στεφάνι, […]
 • “Είμαι σίγουρος για την φανταστική ατμόσφαιρα, θέλω να τους κάνουμε χαρούμενους” 01/10/2022
  Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του στην NOVA απέφυγε να χαρακτηρίσει κρίσιμο τον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό αλλά σημείωσε πως θα κάνουν τα πάντα ώστε ο κόσμος να φύγει χαρούμενος από το γήπεδο.Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αρχικά αναφέρθηκε στη διακοπή που προηγήθηκε: ” Η διακοπή είναι διακοπή και προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι […]
 • Τον στέλνουν στον ΠΑΟΚ οι Βραζιλιάνοι! 01/10/2022
  Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο Λέο Μάτος σταματάει το ποδόσφαιρο, προκειμένου να αναλάβει πόστο στον ΠΑΟΚ ως τεχνικός διευθυντής δίπλα στον Ζοσέ Μπότο.Ο 36χρονος Βραζιλιάνος μπακ, που την τελευταία διετία αγωνίζεται στην Βάσκο Ντα Γκάμα, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, θα βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και […]