Previous
Next
EΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση πώλησης μέσα σε χρονικό διάστημα 4 ημερολογιακών ημερών. Η υπαναχώρηση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: • Εάν η υπαναχώρηση είναι αναιτιολόγητη και το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση («as new»), όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα της αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καρτελάκια κλπ.).• Ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Μπορεί να επιστρέψει το προϊόν μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική.

• Προκειμένου να ασκήσει ο πελάτης το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τη σχετική του απόφαση, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας είτε την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο thecustom.store. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης, μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.

• Κατόπιν έγκρισης της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει στην ΕΤΑΙΡΙΑ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 4 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο πελάτης στείλει πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 4 ημερών.

• Εφόσον το προϊόν επιστραφεί, η ΕΤΑΙΡΙΑ προβαίνει σε έλεγχο για το αν η υπαναχώρηση συντελείται νόμιμα. Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε, το πολύ μέσα σε 4 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής – παράδοσης αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με το ίδιο μέσο με το οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.• Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΙΑ για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης. Επισημαίνεται ότι, ο πελάτης θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε προϊόν, που παραλαμβάνει με τον τρόπο εκείνο που θα διαχειριζόταν και θα εξέταζε αυτό και σε ένα φυσικό κατάστημα, ώστε να διαπιστώνει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του. Διαχείριση ενός προϊόντος, η οποία είναι διαφορετική από την ανωτέρω περιγραφή, δεν θα γίνεται δεκτή. Σε κάθε περίπτωση που το προϊόν κρίνεται ότι δεν έχει επιστραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πελάτης ευθύνεται για την μείωση της αξίας του προϊόντος, η οποία θα συμψηφίζεται με το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση που δεν επιστρέφεται το σύνολο του τιμήματος, θα ενημερώνεται πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Eυνόητο είναι ότι τα προϊόντα δε θα πρέπει να έχουν υποστεί καμία επεξεργασία ή να είναι φθαρμένα/λερωμένα. Η μείωση της αξίας από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή των προϊόντων μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους. Αλλαγές είναι δυνατές μόνο με την συσκευασία των προϊόντων, όπως απεστάλησαν, και εφόσον αυτά βρίσκονται σε άριστη κατάσταση με Δελτίο αποστολής – επιστροφής προϊόντων.Για την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής, ο πελάτης έχει υποχρέωση να συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο. Υποχρεούται να αποστείλει το προϊόν στην άρτια κατάσταση, στην οποία το παρέλαβε, χωρίς δηλαδή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία του ή να έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, συμπεριλαμβάνοντας το δελτίο επιστροφής.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ως άνω όροι που αφορούν και τις επιστροφές των προϊόντων.

ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη ή σαφώς  εξατομικευμένα.• Είδη STOCK-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που σαφώς επισημαίνονται στους καταλόγους και στο e-shop της εταιρίας.• Είδη που αναγράφονται ως ΚΠ (Κατόπιν Παραγγελίας).• Δείγματα, δηλ. μεμονωμένα τεμάχια ανά κωδικό.• Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας (π.χ. ακουστικά, hands free, βούρτσες μαλλιών, καλλυντικά, εσώρουχα, κρέμες, καλλυντικά, λαστέξ, μαγιό κλπ).• Αγαθά τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.• Αγαθά τα οποία μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σε κάθε μία εκ των ανωτέρω περιπτώσεων, εφόσον ο πελάτης αγόρασε το προϊόν για την εξυπηρέτηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, υφίσταται ελάχιστη χρέωση διαχείρισης επιστροφής/αλλαγής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα, ισχύουν τα ακόλουθα:• Η επιστροφή του προς αντικατάσταση ή επιδιόρθωση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (5 ημέρες από την παραλαβή) με Δελτίο Αποστολής – Επιστροφής και πλήρη τη συσκευασία του. Ο πελάτης οφείλει πριν την αποστολή να συμπληρώσει την ειδική αίτηση επιστροφής που είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο και η ΕΤΑΙΡΙΑ να αποστείλει επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη.• Η επιστροφή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσω της μεταφορικής που θα του υποδείξει η ΕΤΑΙΡΙΑ. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραλαβής από διαφορετική μεταφορική. Ο πελάτης επιβαρύνεται με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών προς την ΕΤΑΙΡΙΑ και η ΕΤΑΙΡΙΑ επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Η αντικατάσταση/επιδιόρθωση του προϊόντος τελεί υπό την αναβλητική αίρεση περιέλευσης στην κατοχή της ΕΤΑΙΡΙΑΣ των προϊόντων της αρχικής παραγγελίας με φροντίδα του πελάτη, προκειμένου να εξετασθεί το αληθές του ισχυρισμού περί ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας. Το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος αφορά σε ολόκληρο το αγορασθέν προϊόν και δεν μπορεί να ασκηθεί επί τμήματος μόνο του προϊόντος (πχ επί αξεσουάρ του προϊόντος).• Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου. • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, αλλιώς ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του αγοραστή ή τρίτου. Ευνόητο τυγχάνει ότι ουδεμία ευθύνη έχει η ΕΤΑΙΡΙΑ και ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει, για φθορές ή ελαττώματα οφειλόμενα σε κακή χρήση εκ μέρους του πελάτη, κάθε δε αντικατάσταση του εμπορεύματος ή επιδιόρθωση του ελαττώματος, στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται με δαπάνες του πελάτη. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής, η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΙΑ.• Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΙΑ τρόπος επιστροφής, ήτοι εντός 5 ημερών από την παραλαβή των λάθος προϊόντων, μετά από ενημέρωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thecustom.store και σχετικής έγκρισης.

ΆΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε περίπτωση που ο πελάτης πραγματοποιήσει ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία, και ενώ του έχει αποσταλεί, αρνηθεί για κάποιο λόγο να την παραλάβει, τότε επιβαρύνεται εξολοκλήρου με τα μεταφορικά έξοδα αποστολής και επιστροφής καθώς και με χρέωση διαχείρισης επιστροφής 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων.

Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την ως άνω χρέωση με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά.   

Σε περίπτωση εκ νέου αποστολής της παραγγελίας στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα συμπεριλαμβάνεται και η ως άνω χρέωση των προηγούμενων εξόδων αποστολής/επιστροφής καθώς και του ποσοστού 15% της καθαρής αξίας των προϊόντων ως χρέωση διαχείρισης. Διαφορετικά ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τις ως άνω χρεώσεις με την έκδοση αντίστοιχου τιμολογίου.

Για τους πελάτες που στο ιστορικό τους έχουν αποστολές που αρνήθηκαν να παραλάβουν ή δεν ανταποκρίθηκαν στην γραπτή ή τηλεφωνική ενημέρωση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και έτσι επιστράφηκαν με την ένδειξη (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ-ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ), η ΕΤΑΙΡΙΑ έχει το δικαίωμα να εκτελεί την παραγγελία μόνο μετά από αποπληρωμή του συνολικού ποσού της νέας παραγγελίας.   

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των ως άνω, η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει ζημίες που ενδεχομένως να έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα άρνησης παραλαβής, αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας πράξης από την πλευρά του Πελάτη.

Unauthorized IP

Δεν μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

60/40

62/43

64/46

66/49

68/52

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

61/41

63/44

65/47

67/50

69/53

majestic
Γυναικείο T-shirt LSL
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Μακριά μανίκια – Πλαϊνές ραφές – Μανσέτες χωρίς ριπ – Χαμηλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό – Εφαρμοστή γραμμή
regentwomen
Γυναικείο T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Κοντά μανίκια – Πλαϊνές ραφές – Τελειώματα με διπλές ραφές – Ριπ στη λαιμόκοψη – Φακαρόλα στο λαιμό – Στενή γραμμή
My Wallet
Με κάθε αγορά σας κερδίζετε έκπτωση για επόμενη παραγγελία σας
Μάθετε περισσότερα
Κερδίστε
Συνεργαστείτε μαζί μας για να πουλάτε τα δικά σας είδη με τα δικά σας σχέδια.
Το θέλω
Είδη εργασίας
Συνδυάστε την απόλυτη πρακτικότητα ενός επαγγελματικού ρούχου και της εταιρικής εικόνας στον χώρο εργασίας.
Δείτε τα είδη
Previous
Next

Please wait...

B2B

Στείλτε μας τη φωτογραφία σας με το προϊόν που έχετε από το κατάστημά μας και κερδίστε κάθε βδομάδα μία μπλούζα με το δικό σας σχέδιο

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

72/52

74/55

76/58

78/61

80/64

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

68/53

70/56

72/59

74/62

76/65

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

69,5/50,5

71,5/53,5

73,5/56,5

75,5/59,5

77,5/62,5

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

70/48

72/51

74/54

76/57

78/61

Μέγεθος

Διαστάσεις Α/Β

S

M

L

XL

XXL

70/50

72/53

74/56

76/59

78/62

sweat3D
Unisex φούτερ
Σύνθεση : Φούτερ 260g/m² – 50% Bαμβάκι Ringspun – 50% Πολυέστερ
Λεπτομέρειες: Μανικοκόλληση – Κυλινδρικό – Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, το κολάρο και τη μέση
monarch3D
Ανδρικό μακρυμάνικο T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Μακριά μανίκια – Κυλινδρικό – Μανσέτες χωρίς ριπ – Στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό
regfit3D
 Ανδρικό T-shirt σε στενή γραμμή
Σύνθεση : Jersey 150g/m² – 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ
Λεπτομέρειες: Κοντά, εφαρμοστά μανίκια με διπλές ραφές – Πλαϊνές ραφές – Στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ – Φακαρόλα στο λαιμό – Χωρίς στρίψιμο ραφών
snake3D
Μπλούζα φούτερ ενηλίκων
Σύνθεση : Φούτερ 270g/m² – 65% Πολυέστερ – 35% Βαμβάκι
Λεπτομέρειες: Ελαστικό ριπ στις μανσέτες και τη μέση – Στρογγυλή λαιμόκοψη
imperial3D
Unisex T-shirt
Σύνθεση : Jersey 150g/m²- 100% Βαμβάκι Ringspun σεμί-πενιέ 
Λεπτομέρειες: Κοντά μανίκια – Κυλινδρικό – Διπλές ραφές στο κολάρο, τα μανίκια και τη μέση – Ελαστικό ριπ στη λαιμόκοψη – Φακαρόλα στο λαιμό

Επιλέξτε κατηγορία

RSS ΠΑΟΚ – Community
 • Κεντζιόρα: «‘Ηρθα στον ΠΑΟΚ να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους»! 29/01/2023
  Πρωταθλητής και κυπελλούχος στην Πολωνία με τη Λεχ Πόζναν, πρωταθλητής και κυπελλούχος στην Ουκρανία με την Ντιναμό Κιέβου, ο Τόμας Κεντζιόρα βαδίζει στα 29 του και έχει κατακτήσει δέκα τίτλους στην καριέρα του. Στην Ελλάδα ήρθε με τις ευλογίες του μπαμπά Λουτσέσκου, αλλά και υψηλό κίνητρο να κατακτήσει τίτλους και με τον ΠΑΟΚ.«Ήρθα εδώ για […]
 • Λυκογιάννης: «Σκοπός μας να βρούμε νίκες!» 29/01/2023
    Ο Άρης Λυκογιάννης μίλησε για την εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στο Λαύριο, αλλά και για την διαχείριση των παικτών του, τους νεαρούς Κωνσταντινίδη και Καλλιοντζή αλλά και για τον τραυματία Ντάρκο Κέλι. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Η προσέγγιση ήταν αυτή που είχαμε συζητήσει μέσα στην εβδομάδα. Μπήκαμε με ενέργεια στο αμυντικό […]
 • Επίσημο: Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Κεντζιόρα! 29/01/2023
    Ο Τόμας Κεντζιόρα είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, καθώς η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Πολωνού μπακ από την Ντιναμό Κιέβου.Ο 28χρονος αμυντικός θα φοράει τα «ασπρόμαυρα» για τους επόμενους έξι μήνες, ενώ να σημειωθεί πως επέλεξε το νούμερο 16. Αναλυτικά η ανακοίνωση:«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τόμας Κεντζιόρα από την […]
 • Επέστρεψε στις νίκες με 0-3 επί της Κηφισιάς! 28/01/2023
  Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 0-3 σετ της Κηφισιάς, σε ένα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι και επέστρεψε στην 2η θέση της Volley League.Οι ασπρόμαυροι ήταν καλύτεροι και πήραν το τρίποντο, παρά την εξαιρετική παρουσία των αντιπάλων τους. Παράλληλα, αυτή ήταν και η πρώτη εμφάνιση του Λευκορώσου κεντρικού Μαξίμ Σκρέντου με τον ΠΑΟΚ. Το νέο μεταγραφικό […]
 • Κανίς: «Όνειρο ο ΠΑΟΚ- Στην Τούμπα με Ολυμπιακό!» 28/01/2023
  Πριν από μερικές ημέρες, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μια μεταγραφική κίνηση με φόντο το επερχόμενο καλοκαίρι, αποκτώντας από τον Πανσερραϊκό τον κορυφαίο του ποδοσφαιριστή, τον Χισάμ Κανίς.Ο Μαροκινός παραμένει ως δανεικός στη σερραϊκή ομάδα, μέχρι το τέλος της σεζόν και μάλιστα το μεσημέρι του Σαββάτου (28/1) τέθηκε αντιμέτωπος με την δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου, στο […]
 • Ευχάριστα για Τσαούση στον ΠΑΟΚ! 28/01/2023
  Επιστροφή στις προπονήσεις για τον ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό (27/1) ρεπό που έδωσε στην ομάδα ο Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να βλέπει τον Μάριο Τσαούση να βγάζει χωρίς προβλήματα το μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης.Αναλυτικά το δελτίο Τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:«Η τριλογία αγώνων κόντρα στον Παναθηναϊκό ανήκει στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε όλους […]
 • Η πώληση Σφιντέρσκι και τα έσοδα του ΠΑΟΚ! 28/01/2023
  Την περίπτωση του Κάρολ Σφιντέρσκι φαίνεται πως παρακολουθεί στενά η Λάτσιο, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού.Ο Πολωνός στράικερ συμπληρώνει έναν χρόνο στην Αμερική και έχει καταφέρει να συγκεντρώσει επάνω του το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών συλλόγων, ανάμεσά τους και η Λάτσιο η οποία θέλει τον 26χρονο φορ για παρτενέρ του Σίρο Ιμόμπιλε.Όπως τονίζει […]
 • ΠΑΟΚ ο ένας, κόκκινη στα πέναλτι δεν έφαγε κανένας! 28/01/2023
  Άρης και ΠΑΟΚ έπαιζαν, σαν σήμερα πριν από δέκα χρόνια, μέχρι τα μεσάνυχτα (!) για να λύσουν τις διαφορές τους και τον «Δικέφαλο» να παίρνει στα πέναλτι μια επική και αξέχαστη πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας.Αυτή κι αν δεν ήταν ρωσική ρουλέτα! Οι παίκτες των δύο «αιωνίων» της Θεσσαλονίκης δεν έλεγαν να βγάλουν νικητή […]
 • Ντέρμπι κορυφής για τον ΠΑΟΚ Β! 28/01/2023
  Απαιτητικό αγώνα έχει σήμερα (28/1, 13:45) ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Ευκαρπίας τον Πανσερραϊκό για την 13η «στροφή» της Super League 2.O Δικέφαλος προέρχεται από ήττα κόντρα στον ΠΟΤ Ηρακλή και πλέον ψάχνει την επιστροφή στις νίκες απέναντι στον πρωτοπόρο του βορείου ομίλου.Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, […]
 • Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Κεντζιόρα! 27/01/2023
  Στο αεροδρόμιο "Μακεδονία" αφίχθη προ λίγου ο Τόμας Κεντζιόρα, και το PAOK COMMUNITY ήταν εκεί. Στην συνέχεια τον υποδέχθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος.Ο Πολωνός δεξιός μπακ αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού για 6 μήνες, και αναμένεται αύριο το πρωί να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να ανακοινωθεί […]
 • Ποια ομάδα απέρριψε ο Κεντζιόρα για τον ΠΑΟΚ! 27/01/2023
  Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το βράδυ της Παρασκευής ο Τόμας Κεντζιόρα προκειμένου να μπει στην τελική ευθεία η ενσωμάτωση του στον ΠΑΟΚ.Ο Πολωνός διεθνής που έρχεται για να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του Δικεφάλου έδειξε εξ αρχής ότι ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στα ασπρόμαυρα, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά του να συμφωνεί με τη Ντιναμό […]
 • Όποιος πάει με Λεβαδειακό πάει και με Ολυμπιακό! 27/01/2023
  Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό την προσεχή Δευτέρα στην Τούμπα και έξι ημέρες μετά, ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με την ΠΑΕ να κάνει γνωστό σήμερα, πως όσοι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αγοράσουν εισιτήριο για το παιχνίδι με το Λεβαδειακό, θα έχουν προτεραιότητα για την αγορά εισιτηρίων του ντέρμπι!Η ανακοίνωση αναφέρει:«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι […]
 • Την Κυριακή 5/2 το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός! 27/01/2023
  Ανακοινώθηκε από την Super League το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.Το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό στην Τούμπα ορίστηκε για τις 5 Φεβρουαρίου στις 20:30. Παράλληλα το ντέρμπι με την ΑΕΚ θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, πάλι στις 20:30.
 • Μπαλτάκος: «Σκέφτομαι τελικό Κυπέλλου στο εξωτερικό, αλλά θα πρέπει να ερωτηθούν και οι ομάδες» 27/01/2023
  Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτάκος τόνισε πως εξετάζει το ενδεχόμενο της διεξαγωγής του τελικού του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας εκτός συνόρων, προσθέτοντας ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν και οι ομάδες.Ο Τάκης Μπαλτάκος μίλησε στον Metropolis, υπογραμμίζοντας ότι σκέφτεται την πιθανότητα της διεξαγωγής του τελικού του Novibet Κυπέλλου Ελλάδας στις 20 Μαΐου στο […]
 • Οριστική συμφωνία με Κεντζιόρα - Έρχεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη! 27/01/2023
  Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με Ντιναμό Κιέβου και Κεντζιόρα για τον εξάμηνο δανεισμό του Πολωνού μπακ. Ο Κεντζιόρα θα ντυθεί στα ασπρόμαυρα και θα αποτελέσει μία ακόμα λύση για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, στις θέσεις των ακραίων αμυντικών. Ο 28χρονος αναμένεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη, περίπου στις 21:00, ενώ αύριο θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία […]
 • Αν. Ζίβκοβιτς: «Θέλουμε το Κύπελλο!» 27/01/2023
  Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο εξτρέμ να είναι αλάνθαστος τακτικά και να βοηθά τόσο στο επιθετικό κομμάτι, όσο και στο ανασταλτικό.Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου, που συμμετείχε με την εθνική ομάδα της πατρίδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ μίλησε στο INPAOK μετά την πρόκριση των «ασπρόμαυρων» στα […]
 • Σε διπλά παιχνίδια τον απέκλεισε μόνο ο… ΠΑΟΚ! 27/01/2023
  Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού και πλέον, ετοιμάζεται για τους ημιτελικούς με τη Λαμία, όπου προφανώς θα έχει τον τίτλο του φαβορί.Η χθεσινή πρόκριση, ήταν η 11η του Ραζβάν Λουτσέσκου σε ισάριθμα διπλά παιχνίδια, ως προπονητής του ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία και το κοντέρ […]
 • Ίνγκασον: «Πιέσαμε τον εαυτό μας και πήραμε την πρόκριση»! 26/01/2023
  Για την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού μίλησε ο Ίνγκι Ίνγκασον, τονίζοντας πως ο ΠΑΟΚ κοιτάζει πάντα μόνο το επόμενο παιχνίδι. Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Ίνγκι Ίνγκασον:Για το ποιο παιχνίδι από τα τρία σερί τον δυσκόλεψε περισσότερο: «Το σημερινό. Στο πρώτο κερδίσαμε με 2-0 στην έδρα μας άνετα και […]
 • ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Χρησιμοποίησαν κάθε μέσο υπό την ανοχή του διαιτητή» 26/01/2023
    Οργή στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ για τη διαιτησία του Φιλανδού, Βιλάνεν, στον αγώνα ρεβάνς του κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.Ο Βιλάνεν άφησε ατιμώρητο το… κατς των γηπεδούχων, κάτι που φυσικά δεν έμεινε ασχολίαστο από την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ με τη δυσαρέσκεια να εκφράζεται μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Δικεφάλου στο match report της […]
 • Το πρόγραμμα του Κυπέλλου! 26/01/2023
  Ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του απέναντι στον Παναθηναϊκό και για ακόμη μια χρονιά θα διεκδικήσει την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Δικέφαλο να αντιμετωπίζει στα ημιτελικά του θεσμού την Λαμία.Βάση του καλεντάρι της ΕΠΟ, το πρώτο ματς των δύο ομάδων θα διεξαχθεί 7, 8 ή 9 Φεβρουαρίου, με την ρεβάνς […]